Ing. Radoslav Zachar


Som mladý, komunikatívny, (v čase písania) 23 ročný chalan, ambiciózny informatik, programátor a absolvent fakulty informatiky a informač. technológii v Bratislave (FIIT STUBA).
Rád programujem webové databázové systémy na mieru a fascinujú ma všetky nové technológie. Programovaniu stránok a správe servera sa venujem už od začiatku štúdia vysokej školy.

Stránky programujem v PHP jazyku s použitím MySQL databázy, JavaScriptu, jQuery a dodatočných frameworkov a knižníc. Používam MVC architektúru, ORM nad databázou, routovací a renderovací systém, session a aj coockies. Klientom som ochotný dodať aj dátový model, produktovú dokumentáciu a opis prípadov použitia vytvoreného softvéru.
Kedže som nedávno ukončil inžinierske štúdium, nemám zatiaľ extrémne veľa skúseností, ale vynahrádzam to snaživosťou, komunikáciou a trpezlivosťou s klientmi:)

Moja bakalárska aj diplomová práca boli programované ako .NET aplikácie v oblasti umelej inteligencie, prehľadávania priestoru, evolučných a heuristických algoritmov.

Všetky okná