Výroba a prevádzka softvéru na mieru

Služby

Zozačiatku hobby - po skončení štúdia profesia! Vývoju softvéru sa venujeme celý život. Klientom ukazujeme luxus využívania IT technológii v každom odbore podnikania. Všetky naše diela podliehajú najnovším bezpečnostným štandardom. Zaoberáme sa tvorbou softvéru od samotnej myšlienky cez vývoj až k prevádzke a údržbe. S každým klientom konzultujeme dostupné technológie a cenu ich integrácie do systému.

Prevádzka

Webhosting, databázy, webstránky, eshopy, objednávkové systémy, informačné systémy, skladové a informačné systémy, dochádzkové terminály, platobné brány, ... Vďaka responzívnemu štýlu môžete získať dokonale jednoduchý prístup aj z mobilných zariadení! Generovanie štatistík a monitorovanie systémov je samozrejmosťou.

Bezpečnosť

Všetky naše diela podliehajú najnovším bezpečnostným štandardom a snažia sa čo najefektívnejšie využívať všetky prostredky. S každým klientom konzultujeme dostupné technológie a cenu ich integrácie do systému. Aplikácie tvoríme na mieru s funkcionalitou a vzhľadom presne podľa požiadaviek!

Poradenstvo

Ste stratený v ponukách firiem? Nerozumiete niečomu? Neviete čo si vlastne pýtať? Potrebujete radu k využívaniu it služieb? Platíte inú firmu a neviete poriadne za čo? Nechajte si informatiku jednoducho vysvetliť! Hocikedy nás kontaktujte - sme tu pre Vás!


Hromadné newslettery / firemné ponuky online kampane

 • neobmedzene predmetov, používateľov, učební a oddelení
 • prihlásenie pre riaditeľa, učiteľa, rodiča aj žiaka
 • prehľadná evidencia absencie, aktivít, hospitácií, ...
 • automaticky výkaz odpracovaných hodín zamestnancov
 • export do papierovej podoby

viac... živá ukážka (v3.0.1)

HTML4 PHP5 MYSQL5 CSS JAVASCRIPT

Elektronická triedna kniha

Ukážkový evidenčný / objednávkový / fakturačný / dochádzkový systém ...

Evidencia odpadu a nakladanie s nímpre "enviro-eco" firmy

 • neobmedzene používateľov, objednávok (reklamácií), klientov, typov zariadení, servisných testov a opráv (aj s náhr.dielmi)
 • prihlásenie pre riaditeľa, zamestnanca aj klienta (kontrola objednávok)
 • jednotná evidencia rôznych typov objednávok aj s ich stavom (napr. opravená/odovzdaná) + emailová notifikácia klienta
 • súhrn objednávok, práce zamestnancov, klientov, vykonaných testov a opráv, obratov a zárobkov za ľubovoľné obdobie
 • html/pdf export príjemky, výdajky a faktúry

viac... živá ukážka (v2.1.1)

HTML5 PHP5.3 MYSQL5 CSS3 JAVASCRIPT JQUERY1.10 AJAX BOOTSTRAP3 SLIM TWIG SWIFTMAILER4.3Správa colných výkonov importy aj exporty pohromade

 • neobmedzene predmetov, používateľov, učební a oddelení
 • prihlásenie pre riaditeľa, učiteľa, rodiča aj žiaka
 • prehľadná evidencia absencie, aktivít, hospitácií, ...
 • automaticky výkaz odpracovaných hodín zamestnancov
 • export do papierovej podoby

viac... živá ukážka (v3.0.1)

HTML4 PHP5 MYSQL5 CSS JAVASCRIPT

Elektronická triedna kniha

Ukážkový evidenčný / objednávkový / fakturačný / dochádzkový systém ...

Evidencia objednávok prehľadná správa servisu

 • neobmedzene používateľov, objednávok (reklamácií), klientov, typov zariadení, servisných testov a opráv (aj s náhr.dielmi)
 • prihlásenie pre riaditeľa, zamestnanca aj klienta (kontrola objednávok)
 • jednotná evidencia rôznych typov objednávok aj s ich stavom (napr. opravená/odovzdaná) + emailová notifikácia klienta
 • súhrn objednávok, práce zamestnancov, klientov, vykonaných testov a opráv, obratov a zárobkov za ľubovoľné obdobie
 • html/pdf export príjemky, výdajky a faktúry

viac... živá ukážka (v2.1.1)

HTML5 PHP5.3 MYSQL5 CSS3 JAVASCRIPT JQUERY1.10 AJAX BOOTSTRAP3 SLIM TWIG SWIFTMAILER4.3Triedna kniha efektívny manažment vyučovania

 • neobmedzene predmetov, používateľov, učební a oddelení
 • prihlásenie pre riaditeľa, učiteľa, rodiča aj žiaka
 • prehľadná evidencia absencie, aktivít, hospitácií, ...
 • automaticky výkaz odpracovaných hodín zamestnancov
 • export do papierovej podoby

viac... živá ukážka (v3.0.1)

HTML4 PHP5 MYSQL5 CSS JAVASCRIPT

Elektronická triedna kniha

Elektronický diár

Firemný zdieľaný diár / kalendár pre efektívnu spoluprácu

 • pre viacerých používateľov (v stromovej hierarchii)
 • 5 typov poznámok oddelených farbami
 • vlastná nástenka s odkazmi bez dátumu
 • možnosť kontroly/pripísania poznámok podriadeným
 • štatistiky využívania v grafoch podľa používateľov

viac... živá ukážka (v1.4.0)

HTML5 PHP5 MYSQL5 CSS JAVASCRIPT DATEPICKER MAIL
Have a question? Call me!
Have a question? Mail me!